Στέφανος

Εξαίρετος ιατρός και άνθρωπος. Αφιερώνει χρόνο στον ασθενή, όπως κάθε σωστός επιστήμονας θα έπρεπε να κάνει.
Ιατρός με ενσυναίσθηση επίσης, το οποίο είναι αρκετά σπάνιο. Πρωτοπόρος στον τομέα του.

Στέφανος, Κωνσταντίνος Μακαρούνης