Φυτοθεραπεία, Κωνσταντίνος Μακαρούνης

Διαβάστε το άρθρο


Καλοήθης Υπερπλασία του Προστάτη και Φυτοθεραπεία

Καλοήθης Υπερπλασία του Προστάτη και Φυτοθεραπεία
Φυτοθεραπεία, Κωνσταντίνος Μακαρούνης

Είναι εξαιρετικά συχνή πάθηση, αφού 4 στους 10 άντρες έχουν συμπτώματα στην 5η δεκαετία της ζωής τους, 7 στους 10 στην 6η δεκαετία, για να φθάσουν στο 90% στα 90 χρόνια.


GET THE
INFORMATION

Καλοήθης Υπερπλασία του Προστάτη και Φυτοθεραπεία

Τι είναι η Καλοήθης Υπερπλασία του Προστάτη;

Με τον όρο Καλοήθη Υπερπλασία του προστάτη (ΚΥΠ) εννοούμε κυρίως την αύξηση του μεγέθους του οργάνου που συχνά παρατηρείται μετά την ηλικία των 40 ετών, αλλά και τα συμπτώματα που αυτή προκαλεί λόγω της πίεσης που ασκεί γύρω από το τοίχωμα της ουρήθρας, και στην ουροδοχο κύστη προς τα πάνω, επιφέροντας διαταραχές στην ούρηση που ονομάζονται συμπτώματα του κατώτερου ουροποιητικού.

Είναι εξαιρετικά συχνή πάθηση, αφού 4 στους 10 άντρες έχουν συμπτώματα στην 5η δεκαετία της ζωής τους, 7 στους 10 στην 6η δεκαετία, για να φθάσουν στο 90% στα 90 χρόνια.

Πρόκειται για προοδευτική νόσο ή κατάσταση όπως ορίζεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαικής Ουρολογίας και τουλάχιστον δυο μελέτες, η Olmsted και η PLESS, επιβεβαίωσαν την προοδευτική φύση της και καθόρισαν τους παράγοντες που καθορίζουν την πρόοδο αυτή.

Τα κυριότερα αντικειμενικά κριτήρια προόδου της νόσου που χρησιμοποιούνται ευρέως στην κλινική πράξη είναι η μείωση της μέγιστης ροής ούρων, η αύξηση του υπολείματος ούρων, η αύξηση του μεγέθους του προστάτη, η ηλικία του ασθενούς, οι τιμές του ειδικού προστατικού αντιγόνου. Επίσης τα υποκειμενικά κριτήρια επιδείνωσης της κατάστασης του ίδιου του ασθενούς που αξιολογούνται κυρίως με το ερωτηματολόγιο IPSS (Διεθνής Δείκτης Συμπτωμάτων του Προστάτη) και της Ποιότητας Ζωής (QoL) αποτελούν σημάδια προόδου της νόσου και επιτρέπουν στον Oυρολόγο να επιλέξει την καταλήλότερη θεραπεία για τον ασθενή.

Οι νεότερες λοιπόν γνώσεις επί του αντικειμένου θα έπρεπε μεταξύ άλλων να οδηγούν στην επιλογή θεραπειών που αποτρέπουν την πρόοδο της νόσου και να δρούν πριν ακόμα τα συμπτώματα γίνουν σοβαρά.

Η Φυτοθεραπεία στην αντιμετώπιση της ΚΥΠ

Στο σημείο αυτό βρίσκει τη θέση της και η φυτοθεραπεία (κύριως εκπρόσωπος το εκχύλισμα του φυτού Serenoa repens) με αποδεδειγμένο φυσιοπαθολογικό μηχανισμό δράσης στον προστάτη (ΚΥΠ, προστατίτιδα), αλλά και υψηλό προφίλ ασφαλείας, καλά ανεκτή από τους άνδρες σε μακροχρόνιες θεραπείες, αφού δεν επηρεάζει την αρτηριακή πίεση, την στυτική λειτουργία και το PSA.

Πρόσφατη, μόλις τον Μάιο του 2018, μελέτη ( A.Ζ.Vinarov et al, UJ May 2018 ) επιβεβαίωσε τα οφέλη της φυτοθεραπείας όπου μετά από 15ετή συνεχόμενη παρακολούθηση φάνηκε πως η καθημερινή λήψη 320mg  εκχυλίσματος του φυτού Serenoa repens είναι ασφαλής και αποδοτικός τρόπος πρόληψης της προόδου της υπερπλασίας.

Η αποτελεσματικότητα του φυτού αξιολογήθηκε θετικά από τους ίδιους τους ασθενείς με τον Διεθνή δείκτη IPSS και τον δείκτη βελτίωσης της ποιότητας ζωής QoL αλλά και αντικειμενικά από την απουσία πρόοδου της νόσου, αφού δεν εμφανίστηκε αυξηση του μεγέθους του αδένα, μείωση της ροής ούρων ή αύξηση του υπολείματος. Ταυτόχρονα δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμιτες ενεργειες.

Συμπερασματικά η φυτοθεραπεία θα μπορούσε υπό την κατάλληλη ιατρική καθοδήγηση να αποτελεί αξιόπιστη, προληπτική και επικουρική αγωγή για την καλή ρύθμιση της υγείας του αδένα. με έμφαση στην καθυστέρηση της προόδου της νόσου.