Πεϊκή Πρόθεση

Υπηρεσία


Πεϊκή Πρόθεση: Οριστική Αντιμετώπιση της Στυτικής Δυσλειτουργίας

Πεϊκή Πρόθεση, Κωνσταντίνος Μακαρούνης

URO
LOGY

Τι Ονομάζουμε Πεϊκή Πρόθεση;

Η πεϊκή πρόθεση είναι η χειρουργική και οριστική λύση για τους ασθενείς που έχουν πρόβλημα στυτικής δυσλειτουργίας που δεν αντιμετωπίζεται ικανοποιητικά με κάποια από τις άλλες θεραπείες. Είναι μια θεραπεία που εφαρμόζεται πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα με πολύ υψηλά ποσοστά ικανοποίησης τόσο για τον άνδρα όσο και για τη σύντροφο του.

Η πεϊκή πρόθεση υποκαθιστά τα κατεστραμμένα σηραγγώδη σώματα του πέους κι έτσι η λειτουργία τους (η πλήρωση τους δηλαδή με αίμα ώστε να διογκωθούν και να επιτευχθεί η στύση) γίνεται αυτόματα με κλειστό υδραυλικό κύκλωμα.

Η Ανατομία Του Πέους

Ανατομικά το πέος αποτελείται από τρεις κυλινδρικές δομές: δύο σηραγγώδη σώματα στην πάνω μεριά και την ουρήθρα από κάτω. Στην πραγματικότητα τα σηραγγώδη σώματα είναι ο μηχανισμός που ανυψώνεται και σκληραίνει για να βοηθήσει την ουρήθρα να εισχωρήσει στον κόλπο κατά την επαφή. Αποτελούνται συνήθως από μια κεντρική αρτηρία το καθένα η οποία περιβάλλεται από πολλά μικρά κολποειδή σχηματίζοντας έτσι μια δομή με υφή περίπου σα σφουγγάρι.

Όταν το πέος είναι σε χάλαση η ροή στην αρτηρία είναι μικρή ενώ όταν πραγματοποιείται στύση η ροή πολλαπλασιάζεται, τα κολποειδή γεμίζουν κι έτσι το πέος διογκώνεται κι αρχίζει και σκληραίνει. Σε περίπτωση σημαντικής όμως βλάβης, είτε επειδή η αρτηρία έχει πλέον καταστραφεί είτε επειδή τα ίδια τα σηραγγώδη έχουν υποστεί σημαντικές βλάβες, καμία συντηρητική φαρμακευτική θεραπεία δεν μπορεί να αποδώσει.

Είδη Πεϊκών Προθέσεων

Οι πεϊκές προθέσεις είναι δύο ειδών:

  • οι ημίσκληρες και οι
  • «φουσκωτές» (inflatable).

Οι ημίσκληρες είναι μια εξαιρετική και οικονομική λύση. Διαφέρουν στο ότι το πέος παραμένει συνεχώς σε στύση.

Οι φουσκωτές μπορεί να είναι δύο ή τριών τμημάτων. Αποτελούνται από δυο κυλίνδρους που υποκαθιστούν τα σηραγγώδη σώματα κι ένα κλειστό υδραυλικό σύστημα που αποτελείται από τη βαλβίδα ενεργοποίησης και στην περίπτωση της πρόθεσης των τριών τμημάτων και από ένα ρεζερβουάρ.

Το κύριο πλεονέκτημα των φουσκωτών προθέσεων είναι η εκπληκτική τους ικανότητα να μιμούνται τη στύση, χωρίς να φαίνονται. Στην ANDROCLINIC, οι χειρουργοί ουρολόγοι διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στην επέμβαση της πεϊκής πρόθεσης!

Πρόκληση Στύσης – Αποτελέσματα

Η ενεργοποίηση της πρόθεσης γίνεται με την πίεση της βαλβίδας που βρίσκεται ανάμεσα από τους όρχεις κι έτσι υδραυλικά η πρόθεση γεμίζει κι αρχίζει να σκληραίνει. Η σκληρότητα είναι 100% και η διάρκεια της στύσης πρακτικά απεριόριστη. Για να επέλθει χάλαση πρέπει ο ασθενής να ξαναπιέσει τη βαλβίδα για να αντιστραφεί η ροή του υγρού και να αδειάσει την πρόθεση.

Η πεϊκή πρόθεση είναι μια εξαιρετική λύση για όσους άνδρες έχουν στυτική δυσλειτουργία που δεν ανταποκρίνεται σε άλλη θεραπεία.

Τοποθέτηση – Διαδικασία

Η τοποθέτηση όλων των τύπων πρόθεσης γίνεται με μικρή τομή κάτω από το πέος η οποία επουλώνεται και συνήθως δε διακρίνεται μετά από λίγο καιρό. Οι κύλινδροι της πρόθεσης μπαίνουν στο εσωτερικό των σηραγγωδών σωμάτων και η βαλβίδα ενεργοποίησης ανάμεσα από τους όρχεις. Στην περίπτωση πεϊκής πρόθεσης τριών τμημάτων το ρεζερβουάρ τοποθετείται λίγο ψηλότερα, πίσω από το κοιλιακό τοίχωμα.

Η επέμβαση αν και ειδική απαιτεί παραμονή μιας μέρας μόνο στο νοσοκομείο.

Πεϊκή Πρόθεση, Κωνσταντίνος Μακαρούνης

Lorem Ipsum