Υπέρηχος triplex όρχεων – οσχέου

Υπηρεσία


Υπέρηχος triplex όρχεων – οσχέου

triplex όρχεων, Κωνσταντίνος Μακαρούνης

URO
LOGY

Υπέρηχος triplex όρχεων – οσχέου

Το triplex όρχεων – οσχέου χρησιμοποιεί ηχητικά κύματα για την παραγωγή εικόνων των όρχεων ενός ανθρώπου και των γύρω ιστών. Το triplex οσχέου είναι η κύρια μέθοδος που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των διαταραχών των όρχεων, της επιδιδύμης (σωλήνας αμέσως δίπλα σε έναν όρχειο που συλλέγει σπέρμα) και του όσχεου.

Ο υπέρηχος είναι ασφαλής, μη επεμβατικός και δεν χρησιμοποιεί ιοντίζουσα ακτινοβολία. Το doppler triplex οσχέου απαιτεί ελάχιστη ή καθόλου ειδική προετοιμασία.

Τι είναι to Triplex όρχεων – οσχέου;

Η απεικόνιση με υπερήχους του όσχεου παρέχει εικόνες των όρχεων των αρσενικών και των περιβαλλόντων ιστών.

To triplex όρχεων – οσχέου αποτελεί ασφαλή και ανώδυνη εξέταση και παράγει εικόνες από το εσωτερικό του σώματος χρησιμοποιώντας ηχητικά κύματα. Η απεικόνιση του οσχέου με υπερήχους, ονομάζεται επίσης σάρωση υπερήχων οσχέου ή υπερηχογράφημα όρχεων, περιλαμβάνει τη χρήση ενός μικρού μετατροπέα (ανιχνευτής) και πηκτώματος υπερήχων τοποθετημένου απευθείας στο δέρμα.

Τα ηχητικά κύματα υψηλής συχνότητας μεταδίδονται μέσα στο σώμα. Ο μορφοτροπέας συλλέγει τους ήχους και ένας υπολογιστής στη συνέχεια χρησιμοποιεί αυτά τα ηχητικά κύματα για να δημιουργήσετε μια εικόνα.

Τα triplex οσχέου δεν χρησιμοποιούν ιοντίζουσα ακτινοβολία, επομένως δεν υπάρχει έκθεση του εξεταζόμενου στην ακτινοβολία. Επειδή οι εικόνες triplex οσχέου συλλαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο, μπορούν να δείξουν τη δομή και την κίνηση των εσωτερικών οργάνων του σώματος, καθώς και το αίμα που ρέει μέσα από τα αιμοφόρα αγγεία.

Το triplex όρχεων – οσχέου είναι μια μη επεμβατική ιατρική εξέταση που βοηθάει τους γιατρούς να διαγνώσουν και να θεραπεύσουν σχετικές ιατρικές παθήσεις.

triplex όρχεων, Κωνσταντίνος Μακαρούνης

Ο υπέρηχος είναι ασφαλής, μη επεμβατικός και δεν χρησιμοποιεί ιοντίζουσα ακτινοβολία. Το doppler triplex οσχέου απαιτεί ελάχιστη ή καθόλου ειδική προετοιμασία.