Υπέρηχος ουροδόχου κύστεως

Υπηρεσία


Υπέρηχος ουροδόχου κύστεως, προστάτη

Υπέρηχος ουροδόχου κύστεως, Κωνσταντίνος Μακαρούνης

URO
LOGY

Υπέρηχος ουροδόχου κύστεως, προστάτη

Για να γίνει σωστά o υπέρηχος ουροδόχου κύστεως πρέπει στην διάρκεια της η ουροδόχος κύστη να είναι γεμάτη δηλαδή ο ασθενής να έχει έντονη επιθυμία για ούρηση ώστε να μελετηθεί καλά το τοίχωμα της ουροδόχου κύστης και η χωρητικότητα της. Αυτό προϋποθέτει καλή ενυδάτωση (5-6 ποτήρια νερό μέσα σε ένα 15λεπτο) μία ώρα πριν την εξέταση.

Ο ρυθμός διούρησης είναι διαφορετικός σε κάθε ασθενή και εξαρτάται επίσης από εξωγενείς παράγοντες όπως η θερμοκρασία του περιβάλλοντος (χειμώνας καλοκαίρι), την γενικότερη ενυδάτωση του οργανισμού (πόσο νερό πίνει συνήθως ), εάν συντρέχουν άλλοι λόγοι αφυδάτωσης (όπως υπεριδρωσία, πυρετός, έμετοι, διάρροιες).

Επομένως η ώρα που ο κάθε ασθενής θα είναι έτοιμος για την εξέταση δεν μπορεί να καθοριστεί με απόλυτη ακρίβεια. Αποφύγετε να ουρήσετε πριν την εξέταση.

Η συνεργασία με το προσωπικό του κέντρου και τον γιατρό θα σας βοηθήσει να έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Αν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν η σύγκριση με την προηγούμενη εξέταση είναι πολύ σημαντική. Μερικές φορές ο γιατρός ζητά να γίνει και εξέταση και μετά την ούρηση ώστε να δούμε το υπόλειμμα ούρων στην κύστη όταν ο ασθενής ουρήσει.

Υπέρηχος ουροδόχου κύστεως, Κωνσταντίνος Μακαρούνης

Η εξέταση προϋποθέτει καλή ενυδάτωση (5-6 ποτήρια νερό μέσα σε ένα 15λεπτο) μία ώρα πριν την εξέταση.