κρουστικά κύματα

Υπηρεσία


Κρουστικά Κύματα

Κρουστικά Κύματα, Κωνσταντίνος Μακαρούνης

URO
LOGY

Τι είναι τα κρουστικά κύματα;

Τα κρουστικά κύματα αποσκοπούν στη βελτίωση της λειτουργίας του ενδοθηλίου και την πρόκληση νεοαγγειογένεσης, επιτυγχάνοντας καλύτερη αιμάτωση του πέους και βελτιωμένη στυτική λειτουργία. Η θεραπεία εφαρμόζεται περισσότερο από 10 χρόνια, ακόμα και σε περιπτώσεις ισχαιμικής καρδιοπάθειας, σε μυοσκελετικές παθήσεις, στη νόσο Peyronie καθώς και σε άλλα πεδία.

Πολλές μελέτες έχουν γίνει για την αξιοπιστία της μεθόδου και ειδικά τα τελευταία χρόνια η εμπειρία μας έχει μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Πρόσφατες μετααναλύσεις των μελετών αυτών απέδειξαν ότι όντως τα κρουστικά κύματα είναι μια πολλά υποσχόμενη θεραπεία για τη στυτική δυσλειτουργία.

Πολύ απλοποιημένα θα μπορούσαμε να ορίσουμε τα κρουστικά κύματα ως μια μορφή ενέργειας που συνοδεύεται από ήχο και με την μορφή κύματος ταξιδεύει μέσα στο σώμα μας κι αλληλοεπιδρά με τους ιστούς.

Η πιο παλιά εφαρμογή της ήταν στη θραύση των λίθων, τη γνωστή λιθοτριψία, μια μέθοδο που εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει καθιερωθεί για την απλότητα και την αποτελεσματικότητα της.

Αυτό που διαφοροποιεί την εφαρμογή τους στη Στυτική Δυσλειτουργία είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων. Η ενέργεια που μεταφέρουν είναι πολύ χαμηλότερης έντασης και η διέλευση τους από το σώμα έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Πώς δουλεύουν τα κρουστικά κύματα;

Οι μελέτες που έχουν γίνει δείχνουν πως η βελτίωση της στυτικής λειτουργίας, που επιφέρουν τα κρουστικά κύματα, οφείλεται πιθανότατα στην αλληλεπίδραση του κρουστικού κύματος με τασεοϋποδοχείς (υποδοχείς που είναι ευαίσθητοι στις μεταβολές της πίεσης) στα κύτταρα του πέους και οι οποίοι με τη σειρά τους ενεργοποιούν μια σειρά από βιολογικές διαδικασίες.

Οι μέχρι τώρα έρευνες από την εφαρμογή των κρουστικών κυμάτων στους διάφορους ιστούς έχουν δείξει τα εξής: δημιουργία νέων αγγείων, αύξηση αγγειογενετικών παραγόντων μέσω υπερέκφρασης του mRNA, πολλαπλασιασμό των ενδοθηλιακών κυττάρων, αύξηση λείων μυϊκών ινών.

Ειδικά για το πέος σημαντικό ρόλο φαίνεται πως παίζει η διαπιστωμένη αύξηση της συνθάσης του οξειδίου του αζώτου (eNOs), που είναι το βασικό ένζυμο παραγωγής του νευροδιαβιβαστή οξείδιο του αζώτου, ο οποίος και έχει καθοριστική σημασία στην στυτική λειτουργία.

Πώς εφαρμόζονται τα κρουστικά κύματα;

Η εφαρμογή και πραγματοποίηση της θεραπείας με κρουστικά κύματα είναι πολύ απλή με μοναδικά αποτελέσματα, περίπου σαν να κάνει κάποιος υπερηχογράφημα. Η κεφαλή της συσκευής των κρουστικών κυμάτων τοποθετείται πάνω στο πέος και η εκπομπή των κρουστικών κυμάτων συνοδεύεται από έναν χαμηλό ήχο. Ο ασθενής δεν νιώθει τίποτα γιατί η θεραπεία είναι ανώδυνη.

Η κεφαλή τοποθετείται σε διάφορα σημεία στο πέος, ώστε τα κρουστικά κύματα να το καλύψουν όλο. Η διάρκεια της κάθε συνεδρίας διαρκεί περίπου 30 λεπτά, δεν απαιτεί νάρκωση κι ο ασθενής με την ολοκλήρωση της μπορεί να αποχωρήσει από το ιατρείο χωρίς κανένα πρόβλημα.

Αποτελέσματα μεθόδου

Παρότι μπορούν να εφαρμοσθούν σε κάθε περίπτωση στυτικής δυσλειτουργίας, η βασική τους ένδειξη είναι η αγγειακής αιτιολογίας στυτική δυσλειτουργία. Εντούτοις μελέτες έχουν αναφέρει κι επίδραση στη νευρική λειτουργία και για το λόγο αυτό έχουν μελετηθεί και σε ασθενείς μετά από ριζική προστατεκτομή. Είναι προφανές πως, όπως όλες οι θεραπείες, έτσι και τα κρουστικά κύματα δεν έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα σε κάθε ασθενή.

Πολλοί ασθενείς έχουν δει εντυπωσιακά αποτελέσματα με πλήρη θεραπεία της στυτικής τους δυσλειτουργίας, αλλά είναι προφανές πως ασθενείς με βαριές βλάβες και καταστροφή των σηραγγωδών σωμάτων του πέους δεν θα έχουν την ίδια βελτίωση.

Κρουστικά Κύματα, Κωνσταντίνος Μακαρούνης

Η θεραπεία εφαρμόζεται περισσότερο από 10 χρόνια, ακόμα και σε περιπτώσεις ισχαιμικής καρδιοπάθειας, σε μυοσκελετικές παθήσεις, στη νόσο Peyronie καθώς και σε άλλα πεδία