Έλεγχος Γονιμότητας, ουρολόγος Μακαρούνης

Υπηρεσία


Έλεγχος γονιμότητας

Έλεγχος Γονιμότητας, Δρ Κωνσταντίνος Μακαρούνης

URO
LOGY

Έλεγχος Γονιμότητας

Όταν ένα ζευγάρι δε μπορεί να κάνει παιδιά, πρέπει να ελεγχθεί όχι μόνο η γυναίκα αλλά και ο άνδρας. Ο έλεγχος υπογονιμότητας ενός άνδρα περιλαμβάνει τόσο το ιστορικό που θα πάρει ο ειδικός ιατρός αλλά και ορισμένες άλλες βασικές εξετάσεις. Έτσι ο ιατρός θα εξετάσει κλινικά τον άνδρα αναζητώντας ειδικά σημεία που μπορεί να υποδηλώνουν κάποια διαταραχή σχετιζόμενη με την υπογονιμότητα.

Έλεγχος Γονιμότητας Με Υπερηχογραφικό Έλεγχο

Ο υπερηχογραφικός έλεγχος του ουροποιητικού αλλά και του γεννητικού συστήματος είναι πολύ σημαντικός. Ειδικά το τρίπλεξ οσχέου για την αναζήτηση κιρσοκήλης αλλά και για τη μελέτη της μορφολογίας των όρχεων, είναι μια εξέταση που  προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες. Ειδικότερες υπερηχογραφικές εξετάσεις όπως το διορθικό υπερηχογράφημα μπορεί επίσης να απαιτηθούν.

Έλεγχος Γονιμότητας Με Αιματολογικές Εξετάσεις

Ειδικές αιματολογικές εξετάσεις που θα προσδιορίσουν το ορμονικό προφίλ είναι απαραίτητες για ανεύρεση πιθανής ορμονικής διαταραχής. Επίσης αν απαιτηθεί ορμονοθεραπεία συμβάλλουν στην επιλογή του είδους της ορμονοθεραπείας αλλά και στην παρακολούθηση της πορείας της θεραπείας.

Σπερμοδιάγραμμα

Καθοριστικής σημασίας είναι το σπερμοδιάγραμμα. Παρόλο που είναι από τις παλαιότερες εξετάσεις που διαθέτουμε, είναι αυτό που θα μας βοηθήσει καθοριστικά στη διάγνωση αλλά και στη θεραπεία.

Σε ορισμένες εξετάσεις είναι απαραίτητος ο γενετικός έλεγχος για αναζήτηση χρωμοσωμικών διαταραχών στο DNA του άνδρα ή και μεταλλάξεις που να σχετίζονται με την υπογονιμότητα.

Περαιτέρω αναλύσεις σπέρματος για μικρόβια ή  και άλλες ουσίες μπορεί επίσης συχνά να χρειαστούν.

Έλεγχος Γονιμότητας, Δρ Κωνσταντίνος Μακαρούνης

Ο έλεγχος υπογονιμότητας ενός άνδρα περιλαμβάνει τόσο το ιστορικό που θα πάρει ο ειδικός ιατρός αλλά και ορισμένες άλλες βασικές εξετάσεις.