Ενδοουρολογία και λιθίαση, ουρολόγος Μακαρούνης

Θεραπείες


Ενδοουρολογία – Λιθίαση

ενδοουρολογία, Κωνσταντίνος Μακαρούνης

URO
LOGY

Ενδοουρολογία-Λιθίαση

Η ενδοουρολογία προσφέρει τη δυνατότητα χειρουργικής προσέγγισης ουρολογικών οργάνων δίχως τομές και τις συνήθεις προσπελάσεις του κοιλιακού τοιχώματος.

Η ενδοουρολογία είναι υποειδικότητα της ουρολογίας και σχετίζεται με τις επεμβάσεις, οι οποίες διενεργούνται είτε μέσω της φυσικής οδού είτε διαμέσου μικρών οπών.

Έχει ξεχωριστές δυνατότητες διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισης μιας σειράς ουρολογικών παθήσεων και μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιονδήποτε ασθενήανεξάρτητα από την ηλικία του.

Η ενδοουρολογία και τα πλεονεκτήματά της

Οι σύγχρονες εφαρμογές ενδοουρολογίας έχουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα σε σχέση με τις παραδοσιακές χειρουργικές προσεγγίσεις:

  1. Δεν απαιτούνται τομές στο κοιλιακό τοίχωμα
  2. Η νοσηλεία διαρκεί λιγότερο
  3. Ο πόνος μετά την επέμβαση είναι λιγότερο έντονος
  4. Η απώλεια αίματος είναι μειωμένη
  5. Ελαχιστοποιείται το ενδεχόμενο λοίμωξης
  6. Ο ασθενής επιστρέφει πιο γρήγορα στην καθημερινότητά του

Πότε εφαρμόζεται η ενδοουρολογία

Μερικές σύγχρονες εφαρμογές της ενδοουρολογίας συνοψίζονται παρακάτω.

Οι ενδοσκοπικές μέθοδοι εφαρμόζονται όταν η εξωσωματική λιθοτριψία δεν αποδίδει και αυτό συμβαίνει όσο μεγαλώνει ο λίθος ή αν επιθυμούμε άμεσο αποτέλεσμα ή αν συντρέχουν και άλλοι παράγοντες όπως για παράδειγμα απόφραξη της ουροποιητικής οδού που απαιτεί άμεση λύση.

Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζουμε τις ενδοσκοπικές μεθόδους με σημείο εισόδου την ουρήθρα. Ειδικά εργαλεία εισέρχονται από την ουρήθρα, φθάνουν στην ουροδόχο κύστη και μετά καθοδηγούνται από το ουρητηρικό στόμιο μέσα στον ουρητήρα και τα πιο σύγχρονα μπορεί να φθάσουν και να ελιχθούν μέσα στο νεφρό.

Τα εργαλεία αυτά είναι εξοπλισμένα με κάμερα και υπό την καθοδήγηση του ειδικού ουρολόγου εντοπίζεται ο λίθος που στη συνέχεια θρυμματίζεται με τη χρήση ειδικού laser. Με την εκπαίδευση και την εμπειρία που διαθέτουμε στις επεμβάσεις αυτές, η θεραπεία της λιθίασης γίνεται συνήθως χωρίς νοσηλεία, ο ασθενής λύνει το πρόβλημα του αυθημερόν κι επιστρέφει το συντομότερο στο σπίτι του. Οι τεχνικές αυτές είναι η κυστεολιθοτριψία, η ουρητηρολιθοτριψία και η εύκαμπτη ουρητηρο-νεφρολιθοτριψία.

Είναι ειδικές τεχνικές και απαιτούν κατάλληλη εκπαίδευση από τον ουρολόγο.

1. Η κυστεοσκόπηση είναι μια διαγνωστική ενδοσκοπική εξέταση για τις παθήσεις της ουροδόχου κύστης. Το κυστεοσκόπιο εισέρχεται στην ουροδόχο κύστη μέσω της ουρήθρας και με τη συνδρομή της κάμερας γίνεται η επισκόπηση και η διάγνωση των σχετικών παθήσεων, όπως τα θηλώματα, οι λιθιάσεις και οι συγγενείς ανωμαλίες.

Παράλληλα, με κυστεοσκόπηση μπορούν να διενεργηθούν χειρουργικές επεμβάσεις μικρής κλίμακας, όπως η αφαίρεση ουρητηρικών καθετήρων pigtail.

2. Η ουρητηροσκόπηση, είναι ακόμη μια εφαρμογή που βασίζεται στην ενδοουρολογία. Βοηθάει τον ουρολόγο να εξετάσει ενδελεχώς τον ουρητήρα, καθώς εισέρχεται με το ουρητηροσκόπιο διαμέσου της ουρήθρας και της ουροδόχου κύστης. Ταυτόχρονα, γίνεται εφικτή η προσέγγιση του λίθου, ο οποίος μπορεί να απομακρυνθεί με ένα μικροσκοπικό ατσάλινο καλάθι. Ακόμη, με την ουρητηροσκόπηση μπορούν να εντοπιστούν και να απομακρυνθούν ύποπτοι ιστοί.

Το εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο είναι ένα εξαιρετικά λεπτό ενδοσκόπιο, το μήκος του οποίου επιτυγχάνει πρόσβαση σε όλες τις μοίρες του νεφρού. Ανάλογα με το κανάλι εργασίας του ουρητηροσκόπιου, μπορούν να εισαχθούν εργαλεία όπως τα καλάθια σύλληψης και μικρής διαμέτρου ίνες laser λιθοτρίπτη.

3. Η διαδερμική νεφρολιθοτριψία εφαρμόζεται, πρωτίστως, στους λίθους που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με την εξωσωματική λιθοτριψία. Συνήθως πρόκειται για λίθους μεγαλύτερους από 2,5 εκατοστά, κοραλλιοειδείς, σκληρούς που εμφανίζουν ανθεκτικότητα στην εξωσωματική λιθοτριψία. Επίσης, η μέθοδος αυτή αφορά λίθους σε ασθενείς με παχυσαρκία ή σκελετική δυσμορφία.

Ο γιατρός διενεργεί μία μικροσκοπική τομή στο δέρμα πάνω από τη νεφρική χώρα, όπου προωθεί μια λεπτή βελόνα έως το νεφρό, ανοίγει ένα στενό κανάλι οδηγώντας απευθείας στην αποχετευτική μοίρα του νεφρού και στο σημείο όπου εντοπίζεται ο λίθος.

Από το κανάλι εισέρχεται το νεφροσκόπιο και ο λιθοτρίπτης υπερήχων. Ο λιθοτρίπτης αποτελείται από ένα μεταλλικό τμήμα με αυλό, η άκρη του οποίου δονείται με υπέρηχους. Ο αυλός ρουφά τα λιθιασικά συγκρίματα, ενώ ο λιθοτρίπτης έρχεται απευθείας σε επαφή με τον λίθο καταφέρνοντας έτσι να τον αφαιρέσει.

4. Η θεραπεία της λιθίασης περιλαμβάνει επίσης την εξωσωματική λιθοτριψία (ESWL).

Οι μεγαλύτεροι λίθοι απαιτούν όμως παρέμβαση. Η πιο απλή μορφή είναι η εξωσωματική λιθοτριψία. Αυτό συνίσταται στην εφαρμογή ισχυρών κρουστικών κυμάτων στο λίθο με αποτέλεσμα τη θραύση του. Είναι απλή μέθοδος, δεν απαιτεί νάρκωση ή νοσηλεία και έχει καλή αποτελεσματικότητα. Τα μειονεκτήματα είναι ότι οι σκληροί λίθοι δε θα σπάσουν και αυτό δυστυχώς θα το γνωρίζουμε μόνο μετά τη θεραπεία. Έτσι μπορεί να χρειαστούν πολλές συνεδρίες. Επίσης επειδή τα θραύσματα θα απομακρυνθούν με τη ροή των ούρων και ανάλογα με το μέγεθος του λίθου μπορεί να είναι πολλά με συνέπεια να προκληθεί κωλικός του νεφρού και  να απαιτηθεί συμπληρωματική θεραπεία.

6. Η χρήση Ουρητηρικού Stent (Pig Tail) αποτελεί συμπληρωματική θεραπεία σε όλες τις παραπάνω μεθόδους. Πρόκειται για ένα ειδικό stent που τοποθετείται ενδοσκοπικά στον ουρητήρα έτσι ώστε η μία του άκρη να είναι στο νεφρό και η άλλη στην ουροδόχο κύστη. Αυτό βοηθάει αρχικά να κατεβαίνουν τα ούρα στην κύστη έτσι ώστε να λυθεί προσωρινά ή να προληφθεί μια απόφραξη που θα προκαλούσε ο λίθος έτσι ώστε να έχουμε ασφάλεια και άνεση χρόνου σε όποια μέθοδο χρησιμοποιήσουμε. Επίσης μπορεί να διατείνει τον ουρητήρα διευκολύνοντας και την είσοδο των ενδοσκοπικών εργαλείων αλλά και την αποβολή των θραυσμάτων.

ενδοουρολογία, Κωνσταντίνος Μακαρούνης

Με την ενδοουρολογία επιτυγχάνονται χειρουργικές προσεγγίσεις χωρίς ευρείες τομές και μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιονδήποτε ασθενή ανερξάρτητα από την ηλικία του.