Υπερπλασία, Μακαρούνης Ουρολόγος

Πάθηση


Υπερπλασία

Υπερπλασία, Κωνσταντίνος Μακαρούνης

URO
LOGY

Καλοήθης Υπερπλασία Προστάτη

Η Καλοήθης Υπερπλασία του Προστάτη είναι μία κοινή πάθηση στους άνδρες καθώς αυτοί μεγαλώνουν. Ένας μεγεθυμένος αδένας προστάτη προκαλεί δυσάρεστα συμπτώματα όπως είναι η διακοπή της ροής των ούρων από την κύστη, ενώ μπορεί να προξενήσει προβλήματα στην κύστη, στα νεφρά ή ουρολοιμώξεις.

Υπάρχουν ποικίλες αποτελεσματικές θεραπείες για την ΚΥΠ συμπεριλαμβανομένων φαρμακευτικών, ελάχιστα επεμβατικών θεραπειών και χειρουργικών. Ο γιατρός θα σας προτείνει την κατάλληλη θεραπεία ανάλογα με τα συμπτώματά σας, την κατάσταση της υγείας σας και τις προτιμήσεις σας.

Τα συμπτώματα της ΚΥΠ

Τα συμπτώματα όσων πάσχουν από ΚΥΠ τείνουν να επιδεινώνονται με το πέρασμα του χρόνο.

Τα πιο κοινά συμπτώματα και ενδείξεις της ΚΥΠ είναι τα εξής:

 • Συχνή ή επείγουσα ανάγκη διούρησης
 • Αυξημένη συχνότητα διούρησης τις βραδινές ώρες
 • Δυσκολία στην εκκίνηση της διούρησης
 • Διακεκομμένη διούρηση ή με αδύναμη ροή
 • Αποβολή των ούρων με σταγόνες στο τέλος της διούρησης
 • Αδύνατη η πλήρης κένωση της ουροδόχου κύστης

Λιγότερο συχνά συμπτώματα είναι η ουρολοίμωξη, η αδυναμία διούρησης και το αίμα στα ούρα.

Το μέγεθος του προστάτη δεν ορίζει απαραίτητα τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων. Κάποιοι άνδρες με ελαφρώς μεγεθυμένο προστάτη μπορεί να παρουσιάζουν σημαντικά συμπτώματα, ενώ άλλοι με μεγαλύτερο προστάτη μπορεί να εκδηλώνουν ελάσσονος σημασίας ουροποιητικά συμπτώματα. Σε μερικούς άνδρες μάλιστα τα συμπτώματα σταθεροποιούνται και ίσως να βελτιώνονται και με την πάροδο του χρόνου.

Καλοήθης Υπερπλασία Προστάτη και αίτια

Στους περισσότερους άνδρες ο προστάτης μεγαλώνει, καθώς αυξάνεται η ηλικία τους. Στους περισσότερους αυτή η συνεχής αύξηση οδηγεί σε τέτοια διόγκωση του προστάτη, η οποία είναι ικανή να προκαλέσει ουροποιητικά συμπτώματα ή να μπλοκάρει αισθητά τη ροή των ούρων.

Σε κάθε περίπτωση δεν έχει αποσαφηνιστεί τι προκαλεί την υπερπλασία του προστάτη, ωστόσο οι αλλαγές στην ισορροπία των σεξουαλικών ορμονών, καθώς οι άνδρες μεγαλώνουν, ίσως είναι μία απάντηση.

Παράγοντες κινδύνου

Στους παράγοντες κινδύνου για Καλοήθη Υπερπλασία του Προστάτη περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι:

 • Γήρανση: Η υπερπλασία του προστάτη σπανίως προκαλεί συμπτώματα στους άνδρες κάτω των 40 ετών. Το ένα τρίτο των ανδρών βιώνουν από μέτρια έως σοβαρά συμπτώματα μέχρι τα 60 έτη και οι μισοί άνδρες μέχρι τα 80.
 • Οικογενειακό Ιστορικό: Έναν ένας στενός συγγενής, όπως ο πατέρας ή ο αδελφός, έχουν προβλήματα με τον προστάτη τότε είναι πιθανό να αποκτήσετε και εσείς.
 • Διαβήτης και καρδιολογικές παθήσεις: Μελέτες έχουν δείξει ότι ο διαβήτης και οι καρδιακές παθήσεις, όπως και η χρήση Βήτα αναστολέων αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης ΚΥΠ.
 • Τρόπος Ζωής: Η παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης ΚΥΠ ενώ αντίστροφη επίδραση έχει η σωματική άσκηση.

Διάγνωση της ΚΥΠ

Ο βασικός έλεγχος περιλαμβάνει κυρίως πέντε εξετάσεις για να διαγνωστεί η Καλοήθης Υπερπλασία του Προστάτη

 1. Αναλυτικό ιστορικό και αξιολόγηση των συμπτωμάτων

Η λήψη εκτενούς ιστορικού περιλαμβάνει τον τύπο των ενοχλήσεων, την αξιολόγηση της βαρύτητάς του, τη συχνότητα εμφάνισης καθώς και τον χρόνο εκδήλωσής του.

 • Ερωτηματολόγια

Για να επιτευχθεί καλύτερη αποτύπωση της κατάστασης του ασθενούς, συστήνεται η συμπλήρωση ενός ειδικού ερωτηματολογίου.

 • Φυσική εξέταση που περιλαμβάνει και τη δακτυλική εξέταση προστάτη

Η μείζονα εξέταση για να εξαχθούν οι πρώτες απαραίτητες πληροφορίες είναι η φυσική εξέταση και συγκεκριμένα η δακτυλική εξέταση του προστάτη.

Με αυτόν τον τρόπο εξάγονται οι πληροφορίες για το μέγεθος του αδένα του προστάτη, την τυχόν εμφάνιση σκληρίας στη σύστασή του και τυχόν ενδείξεις για ταυτόχρονη ύπαρξη καρκίνου του προστάτη.

 • Εξέταση PSA

Τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις PSA, ολικού και ελεύθερου, βοηθούν τον γιατρό να αναζητήσει ενδεχόμενες παθήσεις που να συνδέονται με τον προστάτη.

Ο γιατρός είναι αυτός που θα ερμηνεύσει με προσοχή τις τιμές της εξέτασης, δεδομένου ότι ο κάθε ασθενής δύναται να αποκλίνει από τις θεωρητικά φυσιολογικές τιμές. 

 • Αναστολείς Φωσφοδιεστεράσης

Οι αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 είναι η πρώτη γραμμή θεραπείας, αναφορικά με τη στυτική δυσλειτουργία. Έχουν τη δυνανότητα να αποκαθιστούν τη στύση σε μεγάλο ποσοστό, όπως επίσης και να ομαλοποιούν τη διούρηση.

Θεραπεία

Μετά τη διενέργεια των εξετάσεων ο ουρολόγος θα προτείνει εξατομικευμένη θεραπευτική αγωγή, η οποία αρχικά μπορεί να περιλαμβάνεια απλώς παρακολούθηση ή φαρμακευτική αγωγή για τη μείωση της υπερπλασίας ή χειρουργική θεραπεία.

Στην εποχή μας η ουρολογία έχει κάνει άλματα στην αντιμετώπιση της ΚΥΠ, με νέες ανώδυνες και αποτελεσματικές χειρουργικές τεχνικές, όπως η τεχνική TURis ή αλλιώς διουρηθρική εκτομή σε φυσιολογικό ορό με ταυτόχρονη εξάχνωση σε πλάσμα και η διουρηθρική προστατεκτομή με τη χρήση laser, δηλαδή το Holmium Laser (HoLEP) το οποίο αποτελεί την πιο σύγχρονη τεχνική σε αυτό το κομμάτι.

Πρωτοποριακή θεραπεία είναι και η διουρηθρική προστατεκτομή με τη χρήση laser (HoLEP), με την οποία αποφεύγεται η αιμορραγία και εξασφαλίζεται σύντομη νοσηλεία.

Τελευταία λέξη της ιατρικής αποτελεί και η τεχνική Rezum, η οποία βασίζεται στην έκχυση ατμού διαμέσου της ουρήθρας. Μάλιστα με αυτή την τεχνική, η οποία διενεργείται χωρίς γενική αναισθησία, ο μεγεθυμένος προστάτης συρρικνώνεται δίχως τομές ενώ αποφεύγονται αρνητικές επιδράσεις στη στυτική λειτουργία και στην ούρηση.

Υπερπλασία, Κωνσταντίνος Μακαρούνης

Στην εποχή μας η ουρολογία έχει κάνει άλματα στην αντιμετώπιση της ΚΥΠ, με νέες ανώδυνες και αποτελεσματικές χειρουργικές τεχνικές