Κιρσοκήλη, Κωνσταντίνος Μακαρούνης

Πάθηση


Κιρσοκήλη

Κιρσοκήλη, Κωνσταντίνος Μακαρούνης

URO
LOGY

Κιρσοκήλη

Η κιρσοκήλη αποτελεί την πιο συχνή αιτία ανδρικής υπογονιμότητας και αφορά στο 35 με 40% των υπογόνιμων ανδρών με πρωτοπαθή υπογονιμότητα, ενώ μπορεί να αφορά μέχρι το 80% των ανδρών με δευτεροπαθή. Η διαφορά στην επίπτωση της κιρσοκήλης μεταξύ ανδρών με πρωτοπαθή και δευτεροπαθή υπογονιμότητα (x2) υποδηλώνει μία προοδευτικά επιδεινούμενη απειλή στην ανδρική γονιμοποιητική ικανότητα.

Ο όρος κιρσοκήλη χρησιμοποιείται για να περιγράψει την κατάσταση στην οποία οι φλέβες που βρίσκονται πίσω και κάτω από τον όρχι (σπερματικές, κρεμαστήριες) μέσα στο σακούλι που λέγεται όσχεο είναι πρησμένες και φουσκωμένες.

Οι φλέβες αυτές απομακρύνουν από τον όρχι, το αίμα που είναι φτωχό σε οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά.  Η διόγκωση (πρήξιμο) συμβαίνει κάθε φορά που το αίμα γυρνάει πίσω αντί να φύγει προς τα εμπρός (παλινδρόμηση),  κυρίως κατά την αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης ή την όρθια θέση.

Η κιρσοκήλη μοιάζει με τους κιρσούς που συχνά εμφανίζονται στα πόδια. Με βάση τη βιβλιογραφία ιατρικό ενδιαφέρον συγκεντρώνει μόνο η κλινική κιρσοκήλη δηλαδή αυτή που είναι ψηλαφητή σε όρθια θέση, από τον ιατρό.

Με βάση τη βιβλιογραφία ιατρικό ενδιαφέρον συγκεντρώνει μόνο η κλινική κιρσοκήλη δηλαδή αυτή που είναι ψηλαφητή σε όρθια θέση, από τον ιατρό.

Η παρουσία της είναι συχνή και στο γενικό γόνιμο πληθυσμό (15-18%) χωρίς να προκαλεί συμπτώματα. Εμφανίζεται συνηθώς μεταξύ δέκα και δεκαοκτώ ετών και μπορεί να επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη του όρχι και το μέγεθος του. Πιο συχνά απαντάτε μόνο στα αριστερά λόγω του τρόπου με τον οποίο φεύγει η αριστερή φλέβα και ενώνεται με την αριστερή νεφρική φλέβα. Σε ορισμένες περιπτώσεις αφορά και τους δυο όρχεις ενώ πολύ πιο σπάνια αποκλειστικά τον δεξί.

Στους υπογόνιμους συχνά επηρεάζει την παραγωγή, την κινητικότητα, τη μορφολογία των σπερματοζωαρίων αλλά μπορεί να προκαλεί και αύξηση στον κατακερματισμό του γενετικού υλικού των σπερματοζωαρίων μειώνοντας τη γονιμοποιητική αντρική ικανότητα. Αντίστοιχα σε ορισμένους άντρες  μπορεί να υποβαθμίσει και την ενδροκρινή ορχική λειτουργία  προκαλώντας μείωση της τεστοστερόνης.

Διάγνωση

Κλινική Εξέταση σε όρθια θέση όπου θα γίνει ψηλάφιση των διογκομένων φλεβων ως «σακούλι με σκουληκάκια»

Έγχρωμο Υπερηχογράφημα Τρίπλεξ Οσχέου.

Η κλινικά σημαντική κιρσοκήλη σχετίζεται με την υπερηχογραφική ανίχνευση πολλαπλών σπερματικών φλεβικών στελεχών με διάμετρο > 3 mm σε όρθια θέση και στη Valsalva.

Εν συνεχεία είναι απαραίτητη η διενέργεια:

  • Πλήρες Σπερμοδιάγραμμα (2 με διαφορά ενός με τρεις μήνες)
  • Διερεύνηση για την επίπτωση λοιμώξεων με καλλιέργεια σπέρματος ή/ και προστατικού υγρού
  • Ορμονικός Έλεγχος (fsh, Lh, Testosterone total, Prl)
  • Μέτρηση της Οξειδωτικής Βλάβης και του Κατακερματισμού του DNA
  • Απαραίτητη λήψη ιστορικού γονιμότητας της συντρόφου (πχ ΑΜΗ)

Θεραπευτική προσέγγιση

Η κιρσοκήλη συνήθως είναι ασυμπτωματική και δεν χρειάζεται θεραπεία ή χειρουργική διόρθωση εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις που θα πρέπει να συζητηθεί ή κάθε μια ξεχωριστά με τους ασθενείς ώστε να εκτιμηθεί το όφελος από την επέμβαση. Η κλασσικότερη ένδειξη αποτελεί ο άνδρας με κλινική κιρσοκήλη, παθολογικό σπερμοδιάγραμμα και επιβεβαιωμένη υπογονιμότητα.

Στο παρελθόν η παρατήρηση της αύξησης επίτευξης κυήσεων και γεννήσεων ζώντων τέκνων μετά από τη διόρθωση κιρσοκήλης σε άντρες με Αυξημένο Κατακερματισμό και Οξειδωτική βλάβη  οδήγησε σταδιακά στην υιοθέτηση και νεότερων ενδείξεων για το χειρουργείο.

Η διόρθωση της κιρσοκήλης συχνά οδήγησε σε βελτίωση των αποτελεσμάτων της υποβοηθούμενης  αναπαραγωγής με αύξηση των κλινικών κυήσεων.

Επιλογή θεραπείας

Η χρήση της Μικροχειρουργικής θεωρείται “Gold Standard” από τη διεθνή ιατρική κοινότητα γιατί σε έμπειρα χέρια αυξάνει τον αριθμό των φλεβών που απολινώνονται, ενώ δίνει τη δυνατότητα ανεύρεσης και διατήρησης των ορχικών αρτηριών και των λεμφαγγείων λόγω της υψηλής μεγέθυνσης που προσφέρει. Με τον τρόπο αυτό, η Μικροχειρουργική συμβάλλει καθοριστικά στη δραστική μείωση των υποτροπών και των επιπλοκών ενώ ταυτόχρονα φαίνεται να αυξάνει στατιστικά σημαντικά και τα ποσοστά εγκυμοσύνης.

Έτσι η χρήση της Μικροχειρουργικής στην ανδρική υπογονιμότητα επέτρεψε σε αρκετά υπογόνιμα ζευγάρια να αποκτήσουν το δικό τους βιολογικό παιδί.

Κιρσοκήλη, Κωνσταντίνος Μακαρούνης

Η κιρσοκήλη αποτελεί την πιο συχνή αιτία ανδρικής υπογονιμότητας και αφορά στο 35 με 40% των υπογόνιμων ανδρών με πρωτοπαθή υπογονιμότητα, ενώ μπορεί να αφορά μέχρι το 80% των ανδρών με δευτεροπαθή.