Αργυρώ Κ.

Εξαιρετικός γιατρός! Μεθοδικός, ενδιαφέρεται πραγματικά για τον ασθενή και είναι πάντα διαθέσιμος.

Αργυρώ, Κωνσταντίνος Μακαρούνης